Archive | Fotoba (XY-trimmers, efterbehandling, produkter)

Fotoba

Kärnverksamheten hos Fotoba är automatiska enheter som huvudsakligen tillämpas på storformatens efterbehandlingsvärld.Produktionen sträcker sig från små utskrifter till superbrett format.Flera patenterade idéer utmärker Fotoba: Digitrim, XLD-serien, Multi Cutter och mycket mer. Erfarenheten och den nya attityden för produktutveckling är nyckeln till FOTOBA-ledarskap i den digitala efterbehandlingsvärlden.

Continue Reading