Policys

Cookies

Vår sajt använder cookies av alla sorter, annars slutar sajten fungera. Vi kör Google Analytics, men samlar endast in anonymiserade ip-data.

GDPR

Personuppgiftsansvarig

Color Systems Scandinavia AB
556647 – 2501
Grimstagatan 170
162 58 Vällingby
08 522 922 20

Ansvarig för frågor gällande GDPR
Torbjörn Hedén

Vilka personuppgifter lagrar Color Systems.

Namn, telefonnummer, adresser, e-post, titel och personnummer i det fall det krävs för uppfyllande av kontraktsvillkor.

Varför

Color Systems lagrar persondata främst för att kunna utföra åtaganden gentemot befintliga kunder, leverantörer och återförsäljare. Color Systems lagrar persondata för att kunna nå potentiella och intresserade kundgrupper och även persondata kopplade till företag inom Color Systems branch och branschspecifika organisationer.

Hur

Persondata lagras i huvudsak centralt i ekonomisystemet Visma eller i kundhanteringssystemet Lime Easy, i andra hand lokalt på persondatorer och telefoner. Color Systems är måna om era persondatas säkerhet och hanterar dem på ett säkerhetsmedvetet sätt.

I de fall persondata lagras externt (finansiella tjänster och nyhetsbrev) har Color Systems personbiträdesavtal med berörda parter.

Vilka grund

I huvudsak lagrar Color Systems persondata pga av ingångna avtal. I andra hand lagrar Color Systems persondata baserat på samtycke från affärsmässiga kontakter och i några fall lagrar Color Systems namn och e-postadresser, baserat på intresseavvägningen utifrån branchgemenskap.

Hur länge

Color Systems lagrar persondata så länge som det finns en affärsmässig kontakt, som längst sju år efter avslutade avtal.

Info

Önskar ni se vilka persondata Color Systems har lagrade om er, eller önskar ni få era persondata raderade vänligen skicka er begäran till återkoppling sker inom en vecka.