Miljö

Color Systems skall ständigt sträva efter att förbättra verksamhetens miljösitiuation.
Vi ska arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan samt påverka medarbetare och leverantörer att gör detsamma.